มีการจองเลี้ยงอาหารทั้งหมด 0 ครั้ง
ขณะนี้ รออนุมัติการจอง 4 รายการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า บ้านสันติวิทย์
โทร. 098-0188993, 074-802150

จองเลี้ยงอาหาร

  • มื้อเช้า    7.00 – 8.00 น.
    มื้อเที่ยง 11.30 – 12.00 น.
    มื้อเย็น   19.00 - 19.30 น.
    มื้อละ 5000 บาท / เด็ก 250 คน
2561  
 
 
เช้า
 
 
 
กลางวัน
 
 
 
เย็น
 
 
 
 
 
 
อ. 1 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 2 พ.ค.                                                                
พฤ. 3 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 4 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 5 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 6 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 7 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 8 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 9 พ.ค.                                                                
พฤ. 10 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 11 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 12 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 13 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 14 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 15 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 16 พ.ค.                                                                
พฤ. 17 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 18 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 19 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 20 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 21 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 22 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 23 พ.ค.                                                                
พฤ. 24 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 25 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 26 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 27 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 28 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 29 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 30 พ.ค.                                                                
พฤ. 31 พ.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 1 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 2 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 3 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 4 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 5 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 6 มิ.ย.                                                                
พฤ. 7 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 8 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 9 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 10 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 11 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 12 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 13 มิ.ย.                                                                
พฤ. 14 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 15 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 16 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 17 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 18 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 19 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 20 มิ.ย.                                                                
พฤ. 21 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 22 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 23 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 24 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 25 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 26 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 27 มิ.ย.                                                                
พฤ. 28 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 29 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 30 มิ.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 1 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 2 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 3 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 4 ก.ค.                                                                
พฤ. 5 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 6 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 7 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 8 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 9 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 10 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 11 ก.ค.                                                                
พฤ. 12 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 13 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 14 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 15 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 16 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 17 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 18 ก.ค.                                                                
พฤ. 19 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 20 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 21 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 22 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 23 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 24 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 25 ก.ค.                                                                
พฤ. 26 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 27 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 28 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 29 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 30 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 31 ก.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 1 ส.ค.                                                                
พฤ. 2 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 3 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 4 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 5 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 6 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 7 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 8 ส.ค.                                                                
พฤ. 9 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 10 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 11 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 12 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 13 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 14 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 15 ส.ค.                                                                
พฤ. 16 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 17 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 18 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 19 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 20 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 21 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 22 ส.ค.                                                                
พฤ. 23 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 24 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 25 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 26 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 27 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 28 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 29 ส.ค.                                                                
พฤ. 30 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 31 ส.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 1 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 2 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 3 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 4 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 5 ก.ย.                                                                
พฤ. 6 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 7 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 8 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 9 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 10 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 11 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 12 ก.ย.                                                                
พฤ. 13 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 14 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 15 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 16 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 17 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 18 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 19 ก.ย.                                                                
พฤ. 20 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 21 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 22 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 23 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 24 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 25 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 26 ก.ย.                                                                
พฤ. 27 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 28 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 29 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 30 ก.ย.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 1 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 2 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 3 ต.ค.                                                                
พฤ. 4 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 5 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 6 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 7 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 8 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 9 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 10 ต.ค.                                                                
พฤ. 11 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 12 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ส. 13 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อา. 14 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
จ. 15 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
อ. 16 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
พ. 17 ต.ค.                                                                
พฤ. 18 ต.ค.                                                                   ประวัติการจอง
ศ. 19 ต.ค.